MENGALU-ALUKAN

Sunday, 18 December 2011

Kepada semua....

Saya ada letakkan beberapa bahan untuk tatabahasa....hope dapat kengkawan semua gunakan sebagai nota..kalu nak share silakan...xdak hal...bye

Kata Ganda

Kata Ganda


1.       Kata Gandaan ialah satu proses pengulangan perkataan.
2.        Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya.
3.        Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu dalam perkataan tersebut.
                Kata ganda terdiri daripada:
                (a) kata ganda seluruh;
                (b) kata ganda semu;
                (c) kata ganda separa;
                (d) kata ganda bersajak atau berima;
                (e) kata ganda berimbuhan.

3. Terdapat empat jenis kata Gandaan iaitu :
a. Gandaan Seluruh Kata
b. Gandaan Separa / Separuh
c. Gandaan Berirama
d. Gandaan Menyaling

Gandaan Seluruh Kata
1.       Gandaan berlaku pada seluruh perkataan tersebut tanpa ada perubahan.
1.             Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya.
2.             Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (‑).
3.             Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja, Jan kata keterangan.
2.         
Contoh :
Gandaan kata nama
Gandaan Kata kerja
Gandaan Adjektif /sifat
buku-buku
lembu-lembu
murid-murid
kawan-kawan
baring-baring
pandang-pandang
jalan-jalan
usik-usik
manis-manis
besar-besar
awal-awal
bulat-bulat


alat-alat, awal-awal ,balk-balk, benar-benar, besar-besar, budak-budak, cacing-cacing ,cepat-cepat,
kereta-kereta ,lazat-lazat,dan lain-lain.


1. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan
samaada sebahagian atau seluruhnya.
2.             Kata ganda terdiri daripada:
                (a) kata ganda seluruh;
                (b) kata ganda semu;
                (c) kata ganda separa;
                (d) kata ganda bersajak atau berima;
                (e) kata ganda berimbuhan.

1 Kata Ganda Seluruh

1.             Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya.
2.             Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (‑).
3.             Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja, dan kata keterangan.

Senarai Kata Ganda Seluruh
alat-alat,
awal-awal,
benar-benar,
besar-besar,
budak-budak,
cacing-‑cacing , dan lain-lain2 Kata Ganda Semu
1.             Kata ganda semu ialah kata ganda yang terbentuk daripada kata yang digandakan seluruhnya dan diberi tanda sempang.
Kata ganda semu mempunyai makna yang khusus.
3.             Kata ganda semu terdiri daripada kata name.

Senarai Kata Ganda Semu
kuda-kuda,
kupu-kupu,
kura-kura,
labah-labah,
layang-layang,
oleh-oleh,
onde-onde, dan lain-lain3 Kata Ganda Separa

1.             Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan.
Senarai Kata Ganda Bersajak/Berima
2.             Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama.

Senarai Kata Ganda Separa
bebawang
bebenang
bebudak
cecair
dedalu
dedaun
dedawai
gegendang
geguli
jejari
jejarum jejentik kekabu kekisi
kekunci kekuda lelaki
lelangit
lelayang pepejal pepijat pepenjur u rerambut sesiku sesungut tetamu tetangga


4 Kata Ganda Bersajak/Berima


1.             Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di pangkal, di hujung, atau seluruhnya apabila digandakan.
Contohnya:
(a)           persamaan bunyi di pangkal: lalu-lalang, beli-belah, dentam-dentum, dan sebagainya.
persamaan bunyi di hujung:
karut-marut, cerai-berai, calar-balar, dan sebagainya.
penyesuaian bunyi seluruhnya: compang-camping, dolak-dalik, huyung-hayang, dan sebagainya.
Persamaan Bunyi
di Pangkal
Persamaan Bunyi
di Hujung
Penyesuaian Bunyi
Seluruhnya
batu-batan
anak-pinak
bolak-batik
beli-belah
calar-balar
compang-camping
bengkang-bengkok
cerai-berai
dolak-dalik
corat-coret
comot-momot
gopoh-gapah
degap-degup
gotong-royong
gunung-ganang
dentam-dentum
karut-marut
haru-biru
desas-Jesus
kaya-raya
huru-hara
gembar-gembur
kuih-muih
huyung-hayang
gerak-geri
pindah-randah
kacau-bilau

Gandaan Separa  Separuh

1. Gandaan separa dibina dengan cara memendekkan atau menyingkirkan bahagian perkataan asalnya.
2. Hanya diambil hujung perkataan itu.
Contohnya :

lelaki
bebola
lelabah
pepohon
jejari
kekuda
jejentik
kekabu
dedaun
kekisi


Gandaan Berirama

1. Gandaan Berirama dibina dengan menambahkan perkataan yang lain bunyinya kepada perkataan asal.
2. Berlaku perubahan ejaan dan bunyi perkataan asalnya.
Contoh :

lauk-pauk
batu-bata
saudara-mara
bukit-bukau
kacau-bilau
tunggang-langgang
tanah-tanih
semak-samun
bengkang-bengkok
gelap-gelita


Gandaan Menyalin

1. Gandaan Menyalin dibina dengan mengekalkan kata dasarnya tetapi diikuti dengan kata berimbuhan.
2. Perkataan keduanya ditambah me ( N )
contoh :

tahu-menahu
tolong-menolong
jahit-menjahit
tarik-menarik
kejar-mengejar
sulam-menyulam
tawar-menawar
kata-mengata
sepak-menyepak
karang-mengarang
tari-menari
tangis-menangis
rampas-merampas
tumbuk-menumbuk
simpan-menyimpan


Kata Keterangan

Kata Keterangan


1. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan.
2. Kata keterangan juga ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya:
(a)      Adik belum mandi lagi. (Kata keterangan belum menerangkan kata kerja mandi)
(b)      Sayur‑sayuran di kebun itu sangat subur. (Kata keterangan sangat menerangkan kata adjektif subur.)

3.             Kata keterangan terdiri daripada beberapa jenis. Perhatikan jenisjenis kata keterangan tersebut, penggunaannya, serta ayat contohnya di bawah ini.Contoh
cara / gaya
begitu, begini, demikian, perlahan, cepat-cepat, lena,
1.Berjalanlah dengan perlahan-lahan supaya tidak terjatuh.
2. Munah pergi ke pasar dengan bas.
Masa / waktu
akan, sedang, belum, telah, sekarang, sebentar, semalam
1.Saya benar-benar terasa lapar sekarang.
2. Dia berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanannya.
Nafi
bukan, tidak, kecuali
1. Orang itu tidak tinggal di sini.
2. Anak kecil ini bukan anaknya.
Tanya
mengapa, bagaimana, bila
1. Mengapakah kamu tidak lulus ujian itu ?
2. Bagaimanakah terjadinya perlanggaran antara kedua-dua kereta itu ?
tidak tentu /ragam
mungkin, agaknya, barangkali, pasti, tentu
1. Kalau Ahmad terus belajar dan berusaha pasti ia akan berjaya.
2. Barangkali dia belum cukup wang untuk membayat hutang.
Darjah / kata penguat
amat, sungguh, sangat, terlalu,paling, sekali, terlampau
1. Hadiah yang kecil itu amat berharga buat dirinya.
2. Semua peminat sungguh terharu di atas kematian seniman itu.
Aspek
belum, sudah, selalu, kadang-kadang, acapkali, sesekali
1. Pembinaan bangunan itu belum dimulakan lagi.
2. Keluarga Halim selalu pulang ke kampung.
Jenis Kata
Keterangan
Penggunaan dan
Contohnya
ayat Contoh
Kata
Keterangan
Cara
untuk menerangkan cara
Contoh: begini, begitu,
betapa, demikian, dan
sebagainya
1. Tidak dapat digambarkan betapa
gembiranya ibu melihat kejayaan
abang.
2. Janganlah bercakap begitu
kepada anak-anak.
Kata
Keterangan
Bantu
untuk menerangkan sikap
pada sesuatu pelakuan
atau perasaan
Contoh: akan, belum, kelak,
masih, sedang, sebentar,
dan sebagainya
1. Adik belum tidur walau hari sudah
larut malam.
2. Abang masih menuntut di
Universiti Malaysia Sarawak.
Kata
Keterangan
Masa
untuk menerangkan masa
Contoh: belum, kelak,
sekarang, semalam, lusa,
kadang-kadang, masih, pernah,
sedang, sebentar, sejurus,
selalu, seketika sentiasa,
sudah, dan sebagainya
1. Saya harus pergi sekarang.
2. Encik Gan akan bertolak esok.
Kata
Keterangan
Tanya
untuk menerangkan cara,
keadaan, masa, dan
sebab
Contoh: bagaimana, bila,
dan sebagainya
1. Bilakah majlis perkahwinan itu
akan diadakan?
2. Bagaimanakah cara membuat
kuih itu?
3. Mengapakah ayah lambat pulang?
Kata
Keterangan
Darjah
untuk menerangkan darjah
kata adjektif
Contoh: agak, amat, nian,
paling, sangat, dan
sebagainya
1. Kelakuan budak itu agak ganjil.
2. Sedap betul masakan di restoran
itu.
3. Menara Kembar Petronas adalah
bangunan yang paling tinggi di
Malaysia.
Kata
Keterangan
Nafi
untuk menafikan atau
menyangkal
Contoh: bukan, tak, atau tidak
1. Dia bukan orang kampung itu.
2. Teksi itu tidak bergerak sejak
semalam.
Kata
Keterangan
Tak Tentu
untuk menerangkan
sesuatu yang belum
pasti
Contoh: agaknya,
barangkali, entah-entah,
mungkin, dan sebagainya
1. Hingga kini rombongan itu belum
tiba, entah-entah tersesat.
2. Pengemis itu barangkali telah
ditangkap oleh pihak Jabatan
Kebajikan Masyarakat.
kata
Keterangan
Penegas
untuk menyatakan
penegasan
Contoh: hanya, jua
Dia hanya membeli sebuku roti.
Kata
Keterangan
Kekerapan
untuk menyatakan kekerapan berlakunya peristiwa Contoh: sering, selalu, dan sebagainya
1.       Dia selalu berkunjung ke rumah neneknya.
2.       Kami sentiasa mendoakan kesejahteraan kamu.
Kata
Keterangan
Umum
untuk menyatakan sesuatu secara umum Contoh: nyaris, langsung
Pasu bunga itu nyaris terlepas daripada genggamannya.